PRODUKTA MENEDŽERIS
VS.
PROJEKTA MENEDŽERIS

Katras kompānijas prasības pret produkta menedžera un projektu menedžera profesijām IT ir atšķirīgas. Katrs tirgus savā veidā saprot šo divu profesiju atbildības un pienākuma sfēras. Tādēļ projekta menedžerim, kurš tiecās kļūt par produkta menedžeri, ir sarežģīti saprats, kur ir atšķirības un, kam ir vērts sagatavoties jaunajā pozīcijā.

Mēs (kompānijā) Product.Vision veidojam galvenās tirgus piepraītās produktu menedžera kompetences, kā arī palīdzam lielo uzņēmumu produktu komandām izveidot savus produktus, izmantojot paātrinātājus (akseleratorus) un izsekošanu (trekingu). Šajā rakstā mēs izklāstām mūsu viedokli par šo tēmu.

Ērtībai vienosimies, ka produktu menedžeri mēs dažreiz sauksim par prodaktu, bet projektu menedžeri par prodžektu.

Produkta menedžera lomas popularizēšanu ietekmēja personīgo produktu radīšana un Krievijas kompāniju-izstrādātāju pāreja no pasūtījumu izstrādāšanas uz personīgo produktu radīšanu. Šīs pārejas gaitā kļuva saprotams, ka sekmīgu un tirgū pieprasītu produktu radīšanai ir nepieciešama īpaša kompetence. Šādi tirgū radās jauns pieprasījums.
Profstandarts
Pieprasījumu atstrādā ne tikai tirgus, bet arī valsts līmenī. Tika izstrādāti un ieviesti spēkā esošie profstandarti abām specialitātēm. Tie tika apstiprināti darba un sociālas aizsardzības Ministrijā. Tajos ir skaidri uzrakstīti uzdevumi un atbildības zonas abiem speciālistiem:

 • Produktu menedžeris informatīvu tehnoloģiju jomā
 • Projektu vadītājs informatīvu tehnoloģiju jomā

Profstandarti, kas tika minēti iepriekš, ir izstrādāti un apstiprināti Krievijas tirgum. Nākamie divi standarti tika izstrādāti ārzemēs, šo serifikāciju iziet arī pašmāju menedžeri: šis PMBOK (PMI standarts) un ProdBOK
Projektu menedžerim eksistē atzīts IT PMBOK standarts, kurš eksistē kopš 1996.gada. Speciālistu serifikācija pēc ši standarta tiek īstenota visā pasaulē. Ja vien šāds universāls standarts eksistētu tieši produktu menedžerim, šis rakstam vispār nebūtu nekādas jēgas. Prodaktiem ir ProdBOK, bet tas ir pārāk abstrakts un neatzīts mūsu valstī IT jomā.

Projekta menedžera profesija parādījās Krievijas darba tirgū agrāk, tādēļ tā ir saprotamāka, turpretim, produkta menedžera profesija ir pavisam jauna, tāpēc nav labi zināmo standartizāciju, tādejādi esošās lomas vērtības, pienākumu un šīs jomas atbildības sapratne tikai veidojas pašmāju tirgū.
Kas kopīgs?
Tās ir divas absolūti dažādas profesijas, bet var izcelt kopīgu iezīmju rindu:

 • Abi menedžeru veidi gan prodakts, gan prodžekts darbojas izstrādāšanas komandā ar noteiktu produktu, un tāpēc ir atbildīgi par tā rezultātiem. Atšķirsies tikai metrikas.
 • Prodakts un prodžekts strādā ar budžetu, bet dara to dažādi. Ja prodžekts aizsargā nepieciešamo budžetu, iekļaujoties uzdevumu rāmjos, tad prodakts aizsargā budžetu, lai sasniegtu mērķi (piemēram, ir nepieciešams 200 tūkstoš rubļu budžets konversijas divkāršas paaugstināšanas panākšanai.
 • Kā jau tas pienākas vadošiem IT amatiem, abus apvieno attīstīti soft skills (lokanas iemaņas), jo abām lomām daudz jāsaskarās gan vienam ar otru, gan ar izstrādāšanas komandu, kā arī ar steikholderiem.
"Krievijas startapos, pašā sākumā, mēs bieži varam novērot situāciju, kad viens un tas pats cilvēks savieno savā darbā produkta menedžera un projekta menedžera pienākumus, - saka Antons Potapovs, Product.Vision eksperts un sekotājs(tracker) -Tomēr, manuprāt, kad sākas pirmās pārdošanas un produktu menedžerim ir nepieciešams koncentrēties sava darba ietvaros, pilnībā atbilst tirgus prasībām, ir pilnībā, nepieciešams izcelt projektu menedžera lomu un deleģēt atbilstošās pilnvaras".
Antons Potapovs
Product.Vision
Nelielās kompānijās projekta menedžera loma izrādās "iekļauta" produkta menedžera pienākumos. "Tomēr tā pavisam nav pareiza prakse, - saka Sergejs Šellenbergs, Product.Vision eksperts un sekotājs (tracker), - es uzskatu, ka kompānijai ir izdevīgāk, ja produkta un projekta menedžeru lomas pilda divi dažādi cilvēki, jo šī dalīšana pieļauj nostādīt ambiciozus mērķus, pamatojoties uz kompānijas mērķiem, un panākt tos. Citādi rodas interešu konflikts, kur eksistē liels vilinājums uzlikt sev tādus mērķus, kurus īpaši ērti paveikt noteiktos termiņos, nevis tos, kuri ir nepieciešami kompānijai. "
Sergejs Šellenbergs
Product.Vision
Ja prodakts un prodžekts meklēs kompromisus starp termiņiem un "tirgus iekarošanas" tempiem, starp pieprasījumu un iespējām to apmierināt, tad kopsummā tie var atrast optimālu variantu, pamatojoties uz biznesa un tekošo resursu prasībām.
Kas atšķīrīgs?
Produkta menedžeris meklē atbildi uz jautājumu "kas jāizdara, lai produkts tirgū būtu sekmīgs"? Atbilde uz šo jautājumu palīdz kompānijai ekonomēt laiku un naudu, jo tiek palaisti tikai tie produkti, kurus tirgus gaida un ir gatavs maksāt.

Savā ikdienas darbībā, produkta menedžeris realizēs nākamos posmus:

 • Jaunu segmentu hipotēžu, biznesa modeļu, problēmas, mērogošanas, vērtības formulēšana un pārbaude;
 • Izpēte lauka apstākļos (Customer Development): intervijas sakarā ar problēmu, tās risināšanu un vērtību īstenošana;
 • Produkta projektēšana un testēšana: CJM uzbūve un analīze, produkta, vērtīga piedāvājuma koncepcijas izstrādāšana, MVP projektēšana, finansiāla modeļa radīšana produktam un segmentam, unit ekonomikas aprēķins;
 • Produkta izstrādāšanas plānošana: produkta attīstības plāna izstrādāšana, relīzes plānošana, backlog produkta izstrādāšana un prioritātes noteikšana;
 • Hipotēžu radīšana un pārbaude. Šeit ietilpst: jaunu segmentu hipotēzes, bizness modeļa hipotēzes, problēmas, mērogošana, vērtības;
· Backlog piepildīšana un prioritāšu noteikšana;

 • Produkta stratēģijas radīšana;
 • Darbs ar dizaineriem. Darbs ar saskarīgām apakšvienībām (mārketings, pārdošanas, PR).
Projekta menedžeris pilda sasaistoša posma lomu starp pasūtītāju un izstrādāšanas komandu un uzņemas atbildību par projekta izpildi. Viņa pienākumos ietilpst termiņu ievērošana un budžeta pieskaņošana.

Pēc tam, kad produkta menedžeris palīdzēja komandai saņemt atbildi uz jautājumu "kas ir jādara?", projekta menedžeris saka "kā to jādara", iedala šo darbu komandai, ievērojot laikus, un uzmana tā izpildi, atbild par termiņiem un minimizē (mazina) risku.

Fokusu katrai lomai var īsi noformulēt šadi

Produkta menedžeris

 • Panākumi: metrikas sasniegšana, produktu pieprasījums tirgū;
 • Peļņa;
 • Ātra un lēta hipotēžu pārbaude.

Projekta menedžeris

 • Termiņi
 • Budžets
 • Darbs ar riskiem
"Es biju projekta menedžeris, bet kļuvu par produkta menedžeri un varu pateikt, ka produkta menedžera lomas uztvere katrā kompānijā ir dažāda, - ar savu pieredzi dalās Dmitrijs Kozlovs, Product.Vision eksperts un sekotājs(tracker), - dažreiz nākas redzēt situāciju, kad prodžektu dēvē par prodaktu, un tad iedod viņam uzdevumu sarakstu un pasaka "ej, pildi, tu taču esi "prodakts".
Dmitrijs Kozlovs
Product.Vision
"Krievijā bieži vien prodžektu dēvē prodaktu, kaut gan tādēļ vien viņš par šadu nekļūst, - turpina domu Sergejs Šellenbergs, - Es pats novēroju sākumā tamlīdzīgas situācijas, kad kompānija meklē tieši prodaktu, tai laikā kad backlogs ir piepildīts pusgadu uz priekšu bez jēlkādas iespējas kaut ko mainīt. Tagad uzreiz uzdodu tikai trīs jautājumus: kas kontrolē termiņus un nodarbojas ar projekta budžetēšanu? Kas uzņemsies stratēģa lomu? Kas lemj, kādas fīčas (īpašas iespējas) veidosim? Es izvēlētos šādu formulējumu: tekošajās tirgus reālijās prodakta profils ir atkarīgs no pasūtītāja vēlmēm".
PRODUKTA MENEDŽERA DARBS - DAŽADU FUNKCIONĀLITĀTES VIRZIENU SASKARĒ
Kas ir produkta menedžera pasūtītājs? Plašākā vārda nozīmē - tas ir tirgus. Abstraktam produktam ir jānogādā tirgum noteikta vērtība, par kuru lietotāji ir gatavi maksāt. Tomēr konkrētos gadījumos pasūtītāja lomu var pildīt biznesa īpašnieks, tiešs vadītājs vai citu departamentu vadītāji.
Uz produktu orientēta domāšana
Рассылка Product.Vision
Хотите получать свежую публикацию себе на почту? Подпишитесь здесь.
Profesionālā vidē pieņemts runāt, gan par projektīvo, gan uz produktu orientēto domāšanu. Mēs paprasījām ekspertus izteikt savu viedokli par pēdējo minēto terminu.

" Uz produktu orientēta domāšanu var iekļaut paradigmā "Problēma-Vērtība-Risinājums-Nauda", - saka Sergejs Šellenbergs, - ideālā variantā prodakts saņem metriku un mērķi. Un tālāk viņa uzdevums izdomāt, kā šo mērķi realizēt".

Produktam menedžera darbs – tas, pirmkārt, ir darbs ar būtību, viņam ir jāredz mežs, nevis koki, - saka Antons Potapovs, - Viņa uzdevums izvēlēties tos fīčus, kurus ir viegli palaist tirgū un kuri dos maksimālu efektu. Viņam jābūt atvērtam jebkurai informācijai, un pamatojoties uz to, jāveido risinājumus".
Uz produktu orientēta domāšana tiek pielāgota mērķu auditorijai: kas un kāpēc pirks produktu? "Tā kā izstrādātāju komandas laiks maksā dārgi, produkta menedžeris ekonomē laiku un naudu, pārbaudot atrasto mērķu auditoriju dažādos mazpatēriņa veidos, - skaidro Dmitrijs Kozlovs - Piemēram, var ņemt pirmspasūtījumus un pasūtījumus, un izpildīt tos rokas režīmā, bez automatizācijas, vai bez sarežģīto interfeisu radīšanas. Ja pirmie klienti saņēma sev profītu, tad var domāt, kā optimizēt procesu".

Uz produktu orientēta domāšana fokusējas uz tirgu, konkurentiem, lietotājiem, biznesa modeļiem, monetizāciju, atmaksāšanos. Produkta menedžeris mijiedarbojas gan ar biznesa komandu, gan ar izstrādāšanas komandu, ņemot par pamatu tieši šo fokusu. Pie tam bieži vien iepriekš savu redzējumu jāsinhronizē ar steikholderiem, pamatojoties uz tirgus datiem.

"Product Manager - tas ir mazs uzņēmējs kompānijas iekšpusē. Tikai atšķirībā no uzņēmēja viņš var nedomāt par grāmatvedību, nodokļiem, ņemšanos ar papīriem un koncentrējas tikai uz darbu ar tirgu, produktu un komandu". – stāsta Antons Potapovs.

Produkta menedžera profesijas apguve nav tikai iemaņu apguve un pieredzes iegāde. Tā ir uz produktu orientētas domāšanas veidošana.
Тест
Produkta menedžeris
VS.
Projekta menedžeris
Vai Jums palika skaidrāka sapratne pa produkta menedžera un projekta menedžera lomu? Pārbaudiet sevi ar neliela testa palīdzību.
Pārbaudi sevi
На сегодняшний день в большинстве случаев не существует единой точки зрения на роль и функции менеджера продукта на современном российском рынке. Зачастую ему приходится выполнять функции менеджера проекта.
Правильный ответ
К сожалению, этот ответ не правильный
Далее
Проверить
Завершить
Роль менеджера проекта стандартизирована и описана в формате PMBOK. Показатель качества работы данного специалиста – соблюдение сроков и бюджета, а также слаженная работа команды разработки.
Правильный ответ
К сожалению, это неправильный ответ
Далее
Проверить
Завершить
Роль менеджера продукта все чаще определяется как "предприниматель внутри компании" – специалист, который обладает методологией исследования рынка и запуска новых продуктов. Показатель качества работы – определение и достижение ключевых метрик исходя из потребностей бизнеса и запроса рынка.
Правильный ответ
К сожалению, это неправильный ответ
Далее
Проверить
Завершить
Обе роли легко совмещаются в одном лице и подобная практика лучше способствует выполнению обеих ролей, так как команда разработки контактирует только с одним человеком, который сразу и развивает продукт, и формирует пул задач, и контролирует их выполнение.
К сожалению, это неправильный ответ
Нет, желательно, чтобы две роли выполнялись разными членами команды, что позволяет избежать конфликта интересов и обеспечить выполнение сразу двух глобальных задач: соблюдения сроков и развития продукта на рынке.
Далее
Проверить
Завершить
Ваш результат
Пройти еще раз
Produkta menedžera atslēgkompetences
Kā izveidot produkta menedžera karjeru? Kādi ir posmi un, kas sagaidāms katrā posmā? Tam mēs veltām sekojošo materiālu korporatīvā blogā Product Vision. Pierakstieties, un mēs aizsūtīsim Jums jaunu materiālu uzreiz pēc tā publicāšanas vietnē*
*Lasiet pirmie: mēs veicam tikai jaunu, tikko nopublicētu materiālu izsūtīšanu . Ja Jūs interesējošs materiāls jau ir nopublicēts, lūdzu, pameklējiet to mūsu vietnē.